www.hotelcondalgirona.com

HOTEL RESIDENCIA CONDAL S.L.
NIF: B-17500299
ADREÇA: C/ Joan Maragall, 10 - 17002 GIRONA - SPAIN
TEL: (34) 972 20 44 62
E-MAIL: info@hotelcondalgirona.com
Registre Mercantil de Girona

Política de protecció de dades

1. Dret d'informació: En virtut del que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, HOTEL RESIDENCIA CONDAL, S.L.,  titular del lloc web www.hotelcondalgirona.com,  informa a l'usuari d'aquest lloc de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per HOTEL RESIDENCIA CONDAL, S.L.,  i sota la seva responsabilitat.

2. Finalitat:  Les dades dels usuaris enviades a través del formulari habilitat a aquest efecte en el lloc web són recaptats per HOTEL RESIDENCIA CONDAL, S.L. ,  amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis d'hostaleria.

3. Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l'usuari i veracitat de les dades:  Els camps marcats amb un asterisc (*) a emplenar per l'usuari són estrictament necessaris per a atendre a la seva petició, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a HOTEL RESIDENCIA CONDAL, S.L.  són veritables i es fa responsable de comunicar a la mateixa qualsevol modificació dels mateixos.

4. Consentiment de l'usuari:  L'enviament de dades personals, mitjançant l'ús del formulari electrònic d'HOTEL RESIDENCIA CONDAL, S.L.,    o, si escau, missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats, per a la finalitat abans descrita així com a l'enviament de correu electrònic amb informació sobre els nostres serveis.

5. Drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació dels usuaris: L'usuari podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos a la L.O.P.D. i a la seva normativa de desenvolupament, mitjançant escrit i còpia del DNI adreçat a HOTEL RESIDENCIA CONDAL, S.L.  amb domicili a Joan Maragall, 10 - 17002 Girona , indicant la referència “Protecció de Dades”.

Tancar finestra [X]